Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο
 Εκλογή της Επιτροπής
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2013
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 - όλα τα τμήματα
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014
Κείμενα (320 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου