Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 22. oktoober 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa Komisjoni valimine
 Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk
 Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod
 ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga ***
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine
Tekstid
Lõplik väljaanne (168 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika