Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 22 oktober 2014 - Strasbourg
 Val av kommissionen
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt
 Protokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen***
 Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014
Texter (186 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy