Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - από την Ιρλανδία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα
 Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ***
 Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία
 Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
 Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
Κείμενα (194 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου