Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 13 listopada 2014 r. - Bruksela
 Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Any Gomes
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irlandia
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - Grecja
 Zawarcie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony
 Układ o stowarzyszeniu między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony ***
 Proces pokojowy w Irlandii Północnej
 Działania tureckie powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru
 Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym
Teksty (115 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności