Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург
 Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав ***
 Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд ***
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma — Финландия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD — Франция
 Искане за становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците
 ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.
 Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“
Текстове (231 kb)
Правна информация - Политика за поверителност