Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk
 Úmluva o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům ***
 Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu ***
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma - Finsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD - Francie
 Žádost o posudek Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání azpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Smlouvami
 EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015
 Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020
Texty (143 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí