Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 25. november 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta ***
 Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon ***
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Soome
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD – Prantsusmaa
 Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega
 EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
 Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Tekstid
Lõplik väljaanne (126 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika