Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 25 november 2014 - Straatsburg
 Protocol betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden ***
 Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze ***
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD – Frankrijk
 Advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record
 De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015
 Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie
Teksten (138 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid