Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg
 Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park ***
 Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 ***
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Fínsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD – Francúzsko
 Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom
 EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015
 Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020
Texty (138 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia