Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν
 Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj
 Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών
 Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου
 Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020
 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου
 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
 Ενιαία ψηφιακή αγορά
 Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες
Κείμενα (283 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου