Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург
 Избиране на омбудсмана
 Научно проучване на въпроси, свързани с храните ***I
 Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) ***
 Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко ***
 Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна ***
 Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство ***
 Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool — Италия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. — Полша
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas — Гърция
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France — Франция
 Назначаване на членове на Единния съвет за преструктуриране *
Текстове (133 kb)
Правна информация - Политика за поверителност