Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk
 Volba veřejného ochránce práv
 Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin ***I
 Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) ***
 Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) ***
 Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou ***
 Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru ***
 Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Řecko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie
 Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí *
Texty (86 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí