Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 Εκλογή του Διαμεσολαβητή
 Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I
 Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) ***
 Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας ***
 Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ***
 Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς - Ελλάδα)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France - Γαλλία
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης *
Κείμενα (139 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου