Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg
 Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I
 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ***
 Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem ***
 Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą ***
 Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym ***
 Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Włochy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polska
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grecja
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji
 Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji *
Teksty (87 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności