Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
 Voľba ombudsmana
 Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín ***I
 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ***
 Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom ***
 Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou ***
 Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore ***
 Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Talianska
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poľsko)
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grécko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France - Francúzsko
 Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií *
Texty (84 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia