Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg
 Val av ombudsman
 Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I
 Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) ***
 Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina ***
 Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ***
 Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grekland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrike
 Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden *
Texter (85 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy