Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург
 Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: режим за продукти с произход от определени страни от АКТБ
 Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I
 Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2014: Приходи от глоби и лихви — Бюджетен кредит за плащания — Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 — традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2014: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
 Проект на коригиращ бюджет № 8/2014 — излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.
 Собствени ресурси на Съюза — коригиране на националните вноски на държавите членки *
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия
 Мобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър
 Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.
 Класификация на тежките нарушения в автомобилния транспорт
 Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС
 Признаване на Палестина за държава
 Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността
 Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията
Текстове (428 kb)
Правна информация - Политика за поверителност