Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk
 Rozhodnutí nevyslovit námitku proti aktu v přenesené pravomoci: režim pro produkty pocházející z některých států AKT
 Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I
 Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru ***I
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND)
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii - zemětřesení v Řecku - náledí ve Slovinsku - náledí a záplavy v Chorvatsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvky ze základů DPH a HND
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013
 Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států *
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti - financování programů strukturálních fondů pro Kypr
 Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015
 Klasifikace závažných porušení pravidel v silniční dopravě
 Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU
 Uznání palestinského státu
 Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu
 Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci
Texty (278 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí