Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: ordninger for varer med oprindelse i bestemte AVS-lande
 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I
 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I
 Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014
 Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag
 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Italien – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is og oversvømmelser i Kroatien
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien
 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien
 Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013
 Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag *
 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Katastroferamte regioner
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer
 Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015
 Klassificering af alvorlige overtrædelser inden for vejtransport
 Fornyelse af strategien for EU's indre sikkerhed
 Anerkendelse af Palæstina som stat
 Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier
 Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration
Tekster (269 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik