Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ
 Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I
 Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών - Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία το 2014
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στην Κροατία και στη Βουλγαρία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014: Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013
 Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών *
 Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές
 Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
 Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015
 Ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων στις οδικές μεταφορές
 Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ
 Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης
 H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων
 Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
Κείμενα (444 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου