Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: teatavatest AKV piirkonna riikidest pärit toodete suhtes kohaldatav kord
 Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I
 Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I
 Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2014. aastal
 Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (Trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Maksete assigneeringud – Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu)
 Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Itaalias – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja üleujutused Horvaatias
 Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias)
 Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias
 Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias
 Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk
 Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine *
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: loodusõnnetuste tagajärjel kannatada saanud piirkonnad
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine
 Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve
 Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon
 ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine
 Palestiina omariikluse tunnustamine
 ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine
 Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus
Tekstid (262 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika