Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten
 Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I
 Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I
 Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland – IJsstormen in Slovenië – IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013
 Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s
 Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's
 Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015
 Classificatie van ernstige inbreuken in het wegvervoer
 Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU
 Erkenning van Palestina als staat
 EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën
 Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie
Teksten (281 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid