Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: uzgodnienia dotyczące produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw AKP
 Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I
 Traktowania taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I
 Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.
 Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB)
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r.
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii
 Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii
 Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r.
 Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich *
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych
 Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015
 Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów transportu drogowego
 Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE
 Przyznanie Palestynie statusu państwa
 Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu
 Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji
Teksty (283 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności