Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 17 decembrie 2014 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: regimurile aplicabile produselor originare din anumite state ACP
 Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I
 Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador ***I
 Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014
 Proiect de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi, dobânzi, rambursări și restituiri - Credite de plată - Personalul Comisiei Europene, al Comitetului Regiunilor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor
 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB)
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia - Furtuni de gheață şi inundaţii în Croaţia
 Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia - Furtuni de gheață și inundaţii în Croaţia în 2014
 Proiect de buget rectificativ nr. 6/2014: Revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, contribuțiile bazate pe TVA și pe VNB
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria
 Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria
 Proiect de buget rectificativ nr. 8/2014: Excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013
 Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre *
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe
 Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor destinate Ciprului din cadrul fondurilor structurale
 Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015
 Clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii referitoare la transportul rutier
 Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE
 Recunoașterea suveranității statale a Palestinei
 Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor
 Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE
Texte
Ediţie definitivă (282 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate