Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch AKT
 Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I
 Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 – tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 – zemetrasenie v Grécku – poľadovica v Slovinsku – poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013
 Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov *
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami
 Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre
 Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015
 Klasifikácia závažných porušení v cestnej doprave
 Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ
 Uznanie štátnej suverenity Palestíny
 Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví
 Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii
Texty (271 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia