Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
 Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid
 Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης
 Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας
 Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία ***
Κείμενα (159 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου