Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0115(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2014

Předložené texty :

A8-0061/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/01/2015 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0001

Přijaté texty
PDF 287kWORD 51k
Úterý, 13. ledna 2015 - Štrasburk
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2015 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08585/2014),

–  s ohledem na návrh Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (08554/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě článku 43 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) a odstavce 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0018/2014),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2012 o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2011(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/334/EU ze dne 19. května 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov(2),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a na stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0061/2014),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením protokolu;

2.  žádá Komisi, aby Parlamentu předala zápisy a závěry ze zasedání smíšeného výboru stanoveného v článku 9 dohody, víceletý odvětvový program uvedený v článku 3 nového protokolu, výsledky ročních hodnocení a zápisy a závěry ze zasedání uvedených v článku 4 nového protokolu; žádá Komisi, aby umožnila účast zástupců Parlamentu jakožto pozorovatelů na zasedání smíšeného výboru; vyzývá Komisi, aby v posledním roce platnosti protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila Parlamentu a Radě úplnou zprávu o provádění tohoto protokolu, a to bez zbytečných omezení přístupu k tomuto dokumentu;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech fázích postupu týkajícího se protokolu a prodlužování jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(1)Úř. věst. C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
(2)Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí