Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0115(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/01/2015 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0001

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 52k
2015. január 13., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unió és São Tomé és Príncipe között létrejött halászati partnerségi megállapodás: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Az Európai Parlament 2015. január 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08585/2014),

–  tekintettel az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (08554/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0018/2014),

–  tekintettel a fejlesztési politikák koherenciájára vonatkozó uniós jelentésről szóló 2012. október 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. május 19-i 2014/334/EU tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0061/2014),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke alapján felállított vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, az új jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati programot és a vonatkozó éves értékeléseket, valamint az új jegyzőkönyv 4. cikkében előírt ülések jegyzőkönyveit és következtetéseit; továbbá hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein; valamint a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megkezdését megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról, elkerülve a dokumentumhoz való hozzáférés szükségtelen korlátozását;

3.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 72. E, 2014.3.11., 21. o.
(2) HL L 168., 2014.6.7., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat