Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0115(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0061/2014

Pateikti tekstai :

A8-0061/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/01/2015 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0001

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 53k
Antradienis, 2015 m. sausio 13 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu, projekto (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08585/2014),

–  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, projektą (08554/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 7 dalį (C8-0018/2014),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES 2011 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimą 2014/334/ES dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0061/2014),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  ragina Komisiją perduoti Parlamentui susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus, naujo protokolo 3 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamus metinius vertinimus, taip pat naujo protokolo 4 straipsnyje numatytuose posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose; taip pat prašo Komisijos paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo pateikti Parlamentui ir Tarybai išsamią protokolo taikymo ataskaitą ir netaikyti nereikalingų apribojimų, susijusių su prieiga prie šio dokumento;

3.  ragina Komisiją ir Tarybą, atsižvelgiant į jų atitinkamus įgaliojimus, nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)OL C 72 E, 2014 3 11, p. 21.
(2)OL L 168, 2014 6 7, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika