Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0115(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0061/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0061/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 13/01/2015 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0001

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 52k
Otrdiena, 2015. gada 13. janvāris - Strasbūra
ES un Santomes un Prinsipi partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Eiropas Parlamenta 2015. gada 13. janvāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (08585/2014),

–  ņemot vērā projektu protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Savienības un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (08554/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 7. punktu (C8-0018/2014),

–  ņemot vērā 2012. gada 25. oktobra rezolūciju par ES 2011. gada ziņojumu par attīstības politikas saskaņotību(1),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 19. maija Lēmumu 2014/334/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu, kā arī Budžeta komitejas atzinumu (A8-0061/2014),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  prasa Komisijai nosūtīt Parlamentam nolīguma 9. pantā paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, jaunā protokola 3. pantā minēto nozares daudzgadu programmu un attiecīgos ikgadējos novērtējumus, kā arī jaunā protokola 4. pantā paredzēto sanāksmju protokolus un secinājumus; prasa Komisijai sekmēt Parlamenta pārstāvju piedalīšanos Apvienotās komitejas sanāksmēs kā novērotājiem; prasa Komisijai pēdējā protokola piemērošanas gadā un pirms sarunu uzsākšanas par tā atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei pilnīgu ziņojumu par tā īstenošanu bez liekiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi šim dokumentam;

3.  prasa Komisijai un Padomei atbilstoši to attiecīgajām kompetencēm un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam.

(1)OV C 72 E, 11.3.2014, 21. lpp.
(2)OV L 168, 7.6.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika