Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0115(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2014

Texte depuse :

A8-0061/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/01/2015 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0001

Texte adoptate
PDF 213kWORD 53k
Marţi, 13 ianuarie 2015 - Strasbourg
Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08585/2014),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (08554/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0018/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la raportul UE pentru 2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării(1),

–  având în vedere Decizia 2014/334/UE a Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe(2),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0061/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului actele și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele respectivelor evaluări anuale, precum și actele și concluziile reuniunilor prevăzute la articolul 4 din noul protocol; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile comisiei mixte; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, pe parcursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru reînnoirea sa, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

3.  solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Democratice São Tomé și Príncipe.

(1)JO C 72 E, 11.3.2014, p. 21.
(2)JO L 168, 7.6.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate