Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0079(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2014

Ingivna texter :

A8-0055/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0002

Antagna texter
PDF 206kWORD 47k
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust ***
P8_TA(2015)0002A8-0055/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07911/2014),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion (07953/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0008/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0055/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Seychellerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy