Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0174(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2014

Внесени текстове :

A8-0049/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2015 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0003

Приети текстове
PDF 426kWORD 50k
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург
Сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз ***
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (10641/2012 — C8-0003/2014 — 2009/0174(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10641/2012),

—  като взе предвид проекта на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (10639/2012),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0003/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A8‑0049/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Тунис.

Правна информация - Политика за поверителност