Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0174(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0049/2014

Predkladané texty :

A8-0049/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/01/2015 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0003

Prijaté texty
PDF 212kWORD 49k
Utorok, 13. januára 2015 - Štrasburg
Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Tuniskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10641/2012),

–  so zreteľom na návrh protokolu k Európsko-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (10639/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0003/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0049/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Tuniskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia