Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0174(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0049/2014

Ingivna texter :

A8-0049/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0003

Antagna texter
PDF 205kWORD 47k
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
P8_TA(2015)0003A8-0049/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (10641/2012 – C8-0003/2014 – 2009/0174(NLE)

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10641/2012),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (10639/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217 och 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0003/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0049/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Tunisien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy