Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0038/2014

Внесени текстове :

A8-0038/2014

Разисквания :

PV 13/01/2015 - 6

Гласувания :

PV 13/01/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0004

Приети текстове
PDF 442kWORD 59k
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург
Възможност за държавите членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на своя територия ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия (10972/3/2014 — C8-0145/2014 — 2010/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10972/3/2014 — C8‑0145/2014),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2010 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 януари 2011 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0375),

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 година ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента на второ четене, съгласно член 294, параграф 8, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 69 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0038/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ С 54, 19.2.2011 г., стр. 51.
(2)OВ C 104, 2.4.2011 г., стр. 62.
(3)ОВ С 33 Е, 5.2.2013 г., стр. 350.


Позиция на Европейския парламент и на Съвета, приета на второ четене на 13 януари 2015 година, с оглед на приемането на Директива (EС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EC относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия
P8_TC2-COD(2010)0208

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/412.)

Правна информация - Политика за поверителност