Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0038/2014

Předložené texty :

A8-0038/2014

Rozpravy :

PV 13/01/2015 - 6

Hlasování :

PV 13/01/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0004

Přijaté texty
PDF 367kWORD 53k
Úterý, 13. ledna 2015 - Štrasburk
Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování GMO***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2010(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. ledna 2011(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0375),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. prosince 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení v souladu s čl. 294 odst. 8 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0038/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 51.
(2) Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 62.
(3) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 350.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 13. ledna 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
P8_TC2-COD(2010)0208

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2015/412.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí