Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0208(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0038/2014

Esitatud tekstid :

A8-0038/2014

Arutelud :

PV 13/01/2015 - 6

Hääletused :

PV 13/01/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0004

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 55k
Teisipäev, 13. jaanuar 2015 - Strasbourg
Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10972/3/2014 – C8-0145/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. detsembri 2010. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. jaanuari 2011. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2010)0375) suhtes,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 10. detsembri 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 69,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0038/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)ELT C 54, 19.2.2011, lk 51.
(2)ELT C 104, 2.4.2011, lk 62.
(3)ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 350.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. jaanuaril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/..., millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist
P8_TC2-COD(2010)0208

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2015/412) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika