Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0208(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0038/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0038/2014

Viták :

PV 13/01/2015 - 6

Szavazatok :

PV 13/01/2015 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0004

Elfogadott szövegek
PDF 218kWORD 57k
2015. január 13., Kedd - Strasbourg
A tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. január 13-i jogalkotási állásfoglalása a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 9-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2011. január 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2010)0375) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. december 10-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament második olvasatban elfogadott álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (8) bekezdésének a) pontjával összhangban,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0038/2014),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)HL C 54., 2011.2.19., 51. o.
(2)HL C 104., 2011.4.2., 62. o.
(3)HL C 33. E, 2013.2.5., 350. o.


Az Európai Parlament és a Tanács álláspontja, amely második olvasatban 2014. január 13-án került elfogadásra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló 2015/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC2-COD(2010)0208

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/412 irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat