Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0208(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0038/2014

Pateikti tekstai :

A8-0038/2014

Debatai :

PV 13/01/2015 - 6

Balsavimas :

PV 13/01/2015 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0004

Priimti tekstai
PDF 289kWORD 58k
Antradienis, 2015 m. sausio 13 d. - Strasbūras
Valstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. gruodžio 9 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2011 m. sausio 28 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0375) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. gruodžio 10 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai per antrąjį svarstymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A8-0038/2014),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)OL C 54, 2011 2 19, p. 51.
(2)OL C 104, 2011 4 2, p. 62.
(3)OL C 33 E, 2013 2 5, p. 350.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. sausio 13 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą
P8_TC2-COD(2010)0208

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2015/412.)

Teisinė informacija - Privatumo politika