Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0208(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0038/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0038/2014

Debates :

PV 13/01/2015 - 6

Balsojumi :

PV 13/01/2015 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0004

Pieņemtie teksti
PDF 355kWORD 56k
Otrdiena, 2015. gada 13. janvāris - Strasbūra
Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 13. janvāra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 9. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 28. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0375),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 10. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 8. punkta a) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 69. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0038/2014),

1.  apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 54, 19.2.2011., 51. lpp.
(2)OV C 104, 2.4.2011., 62. lpp.
(3)OV C 33 E, 5.2.2013., 350. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2015. gada 13. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/..., ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā
P8_TC2-COD(2010)0208

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2015/412/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika