Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0208(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0038/2014

Ingediende teksten :

A8-0038/2014

Debatten :

PV 13/01/2015 - 6

Stemmingen :

PV 13/01/2015 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0004

Aangenomen teksten
PDF 212kWORD 55k
Dinsdag 13 januari 2015 - Straatsburg
Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden ***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 9 december 2010(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 28 januari 2011(2),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0375),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 december 2014 om het standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 8, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 69 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0038/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1)PB C 54 van 19.2.11, blz. 51.
(2)PB C 104 van 2.4.2011, blz. 62.
(3)PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 350.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 13 januari 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden
P8_TC2-COD(2010)0208

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2015/412.)

Juridische mededeling - Privacybeleid