Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0208(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0038/2014

Texte depuse :

A8-0038/2014

Dezbateri :

PV 13/01/2015 - 6

Voturi :

PV 13/01/2015 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0004

Texte adoptate
PDF 291kWORD 57k
Marţi, 13 ianuarie 2015 - Strasbourg
Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri***II
P8_TA(2015)0004A8-0038/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 ianuarie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10972/3/2014– C8–0145/2014),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 ianuarie 2011(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0375),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 decembrie 2014, de a aproba poziția adoptată de Parlamentul European în a doua lectură în conformitate cu articolul 294 alineatul (8) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0038/2014),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 51.
(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 62.
(3) JO C 033 E, 5.2.2013, p. 350.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 13 ianuarie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor
P8_TC2-COD(2010)0208

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/412.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate