Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0050/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0007

Přijaté texty
PDF 301kWORD 71k
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk
Pákistán, zejména situace po útoku na školu v Pešáváru
P8_TA(2015)0007RC-B8-0050/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2015 o Pákistánu, především o situaci po útoku na školu v Péšávaru (2015/2515(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu, především na usnesení ze dne 27. listopadu 2014(1), usnesení ze dne 17. dubna 2014(2), usnesení ze dne 10. října 2013(3) a na usnesení ze dne 7. února 2013(4),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 a předsedy podvýboru pro lidská práva a předsedy Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 17. prosince 2014,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o útoku na školu v pákistánském Péšávaru ze dne 16. prosince 2014, na místní prohlášení EU o obnovení výkonu poprav v Pákistánu ze dne 24. prosince 2014 a na tiskové prohlášení o návštěvě zvláštního zástupce EU pro lidská práva v Pákistánu ze dne 29. října 2014,

–  s ohledem na prohlášení laureátky Nobelovy ceny za mír a vítězky Sacharovovy ceny Malály Júsufzajové ze dne 16. prosince 2014,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Pákistánem a EU, pětiletý plán angažovanosti, strategický dialog mezi EU a Pákistánem a systém obchodních preferencí GSP+,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 16. prosince 2014 a prohlášení Výboru OSN pro práva dítěte ze dne 17. prosince 2014 o teroristickém útoku na školu v Péšávaru;

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–  ohledem na závěry Rady o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení ze dne 16. listopadu 2009, v nichž Rada zdůrazňuje strategický význam této svobody a boje proti náboženské netoleranci,

–  s ohledem na zprávu o ochraně vzdělání v krizových situacích ze dne 5. srpna 2011, které Valnému shromáždění OSN předložil zvláštní zpravodaj OSN pro právo na vzdělání,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o regionální úloze Pákistánu a o jeho politických vztazích s EU(5),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Pákistán patří,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 zahájilo 7 ozbrojených mužů vražedný útok na armádní státní školu ve městě Péšávar, které ze tří stran obklopují Federálně spravovaná kmenová území, přičemž zabili více než 140 osob, včetně 134 školních dětí a téměř stejný počet osob zranili;

B.  vzhledem k tomu, že tento útok vyvolal obrovský šok v Pákistánu i mimo něj a je vnímán jako nejbrutálnější teroristický čin v dějinách Pákistánu, přičemž tuto skutečnost dále podtrhuje to, že trvalo osm hodin, než se podařilo armádním silám znovu získat kontrolu nad školou; vzhledem k tomu, že během těchto hodin bylo mnoho žáků a zaměstnanců školy popraveno a zraněno a ti, kteří tuto trýznivou událost přežili, jsou hluboce traumatizováni;

C.  vzhledem k tomu, že Malála Júsufzajová, nejmladší nositelka Nobelovy ceny míru v dějinách a držitelka Sacharovovy ceny, byla v říjnu 2012 postřelena do hlavy ozbrojenci z řad Talibanu za to, že vedla kampaň za vzdělávání dívek v Pákistánu;

D.  vzhledem k tomu, že k zodpovědnosti za tento masakr se přihlásila skupina Tahrík-e Tálibán-e Pákistán, která uvedla, že jedním z důvodů útoku na školu bylo vyslání jednoznačného poselství příznivcům Malály, která se zasazuje o vzdělání pro ženy a děti, a rovněž „pomsta“ za armádní operace namířené proti radikálům;

E.  vzhledem k tomu, že od té doby, co byla na Federálně spravovaných kmenových územích, což jsou jedny z nejchudších oblastí Pákistánu, zahájena vládní ofenziva proti Talibanu a dalším militantním skupinám, došlo k vysídlení více než jednoho milionu osob do Afghánistánu nebo do jiných částí Pákistánu;

F.  vzhledem k tomu, že svobodu vyznání i náboženskou toleranci v Pákistánu ohrožuje teroristické násilí a rozšířené zneužívání zákonů proti rouhání; vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou vystaveny dvojímu riziku, a to jak nucené konverzi, tak rozšířenému sexuálnímu násilí;

G.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Globální koalice na ochranu vzdělání před útoky (GCPEA) došlo v letech 2009 až 2012 k více než 800 útokům na školy v Pákistánu; vzhledem k tomu, že radikálové rovněž rekrutovali děti ze škol a madras a některé z nich se staly sebevražednými bombovými atentátníky; vzhledem k tomu, že podle této zprávy bylo v letech 2009 až 2012 zabito při útocích na školy a školní dopravní prostředky nejméně 30 dětí, desítky učitelů a dalších vzdělávacích pracovníků, včetně jednoho regionálního ministra školství;

H.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro práva dítěte navrhl, aby Pákistán zřídil systém rychlé reakce pro případy, kdy dojde k útokům na vzdělávací zařízení, aby se tak zajistila jejich rychlá oprava a rekonstrukce a nahradily se vzdělávací materiály a studenti se tak mohli vrátit do škol a na univerzity co nejdříve; vzhledem k tomu, že díky nedávným změnám ústavy je přístup k bezplatnému povinnému vzdělání základním právem;

I.  vzhledem k tomu, že několik hodin po útoku na státní vojenskou školu v Péšávaru předseda vlády Naváz Šaríf zrušil moratorium na trest smrti, které bylo v platnosti šest let; vzhledem k tomu, že doposud bylo popraveno několik vězňů odsouzených k smrti za činy související s terorismem; vzhledem k tomu, že podle pákistánských činitelů by mohlo být v nadcházejících týdnech popraveno 500 odsouzených osob; vzhledem k tomu, že podle odhadů se v Pákistánu v celách smrti nachází asi 8 000 osob;

J.  vzhledem k tomu, že v reakci na školní masakr dne 6. ledna 2015 pákistánský parlament přijal změnu ústavy, která vojenským soudům dává v příštích dvou letech pravomoc soudit osoby podezřelé z příslušnosti k islámským radikálům a umožňuje, aby doba od zatčení až po výkon trestu smrti netrvala déle než několik týdnů; vzhledem k tomu, že jakožto smluvní strana Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má Pákistán povinnost dodržovat a přijímat opatření k zajištění základních spravedlivých soudních procesů a nesmí, v případě, že fungují řádné soudy, k souzení civilních obyvatel využívat vojenské soudy;

K.  vzhledem k tomu, že Pákistán nedávno ratifikoval sedm z devíti nejdůležitějších mezinárodních dohod o lidských právech, včetně Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, které obsahují celou řadu ustanovení o výkonu spravedlnosti, právu na spravedlivý soudní proces, rovnosti před zákonem a zákazu diskriminace;

L.  vzhledem k tomu, že doporučení, která vydala ve své zprávě ze dne 4. dubna 2013 zvláštní zpravodajka OSN pro nezávislost soudců a právníků, zahrnují reformu právního systému, aby se zajistilo dodržování základních práv a účinnost tohoto systému; vzhledem k tomu, že organizace zabývající se lidskými právy pravidelně upozorňují na korupci v právním systému země;

M.  vzhledem k tomu, že EU a Pákistán nedávno prohloubily a rozšířily své bilaterální vztahy, což dokládá pětiletý plán angažovanosti, jehož provádění bylo zahájeno v únoru 2012, a druhý strategický dialog mezi EU a Pákistánem, který proběhl v březnu 2014; vzhledem k tomu, že cílem pětiletého plánu angažovanosti mezi EU a Pákistánem je vybudovat strategický vztah a vytvořit partnerství pro mír a rozvoj založené na společných hodnotách a zásadách;

N.  vzhledem k tomu, že stabilita Pákistánu má klíčový význam pro mír v oblasti jižní Asie i mimo ni; vzhledem k tomu, že Pákistán hraje důležitou úlohu při udržování stability v tomto regionu a mohl by se stát příkladem, pokud jde o posilování právního státu a lidských práv;

1.  hluboce odsuzuje hrůzný masakr školáků, který spáchala pákistánská odnož Talibanu Tahrík-e Tálibán, jakožto brutální akt zbabělosti a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí útoku na školu v Péšaváru a svou podporu občanům a orgánům Pákistánu;

2.  vyjadřuje své plné odhodlání řešit hrozby, které představuje terorismus a náboženský extremismus, a svou připravenost poskytovat v této otázce pákistánské vládě další pomoc;

3.  očekává, že vláda Pákistánu přijme okamžitá a účinná opatření, a to při současném dodržení mezinárodně uznávaných standardů právního státu, a že se bude zabývat bezpečnostní hrozbou, kterou představují veškeré militantní skupiny působící v Pákistánu a okolí, a to bez jakýchkoli výjimek; zdůrazňuje, že by orgány neměly podporovat žádné formy terorismu či extremismu;

4.  vyzývá vládu Pákistánu, aby zajistila bezpečnost ve školách a to, aby žádné děti, bez ohledu na pohlaví, nebyly vystaveny při docházce do školy zastrašování; je přesvědčen, že by vláda měla projevit daleko větší odhodlání a posílit své úsilí zaměřené na zatčení a stíhání ozbrojenců z řad pákistánské odnože Talibanu a dalších osob, které provádějí útoky na školy, neboť v opačném případě bude na mezinárodním poli oslabena její důvěryhodnost;

5.  připomíná, že nadále a za všech okolností nesouhlasí s trestem smrti; vyjadřuje politování nad rozhodnutím předsedy vlády Pákistánu Naváze Šarífa zrušit čtyřleté neoficiální moratorium na trest smrti a vyzývá k jeho okamžitému obnovení;

6.  vyzývá vládu Pákistánu, aby protiteroristické zákony využívala výhradně v případě teroristických činů a nikoli při soudních procesech týkajících se běžné trestné činnosti; vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím uchýlit se k využívání zrychleného vojenského soudnictví, což je v rozporu se základními podmínkami mezinárodních standardů právního státu, a upozorňuje na to, že prodloužené poskytování preferencí v rámci systému GSP+ závisí na dosažení určitých základních standardů zakotvených v úmluvách OSN a MOP;

7.  vítá vůli pákistánských politických stran připravit národní plán boje proti terorismu; zdůrazňuje, že v boji proti terorismu a náboženskému extremismu má zásadní význam to, aby se řešily základní příčiny, včetně boje proti chudobě, zajištění náboženské tolerance a svobody vyznání, posílení právního státu a zajištění práva na vzdělání a bezpečného přístup ke vzdělání pro dívky i chlapce; vyzývá k vytvoření dlouhodobé strategie zaměřené na prevenci radikalizace mladých lidí v Pákistánu a řešení „rozsáhlé znalostní krize“, o níž v případě Pákistánu hovoří organizace UNESCO, a to zejména navýšením investic do vzdělávacího systému financovaného z veřejných prostředků a zajištěním toho, aby náboženské školy disponovaly materiály, které jsou potřebné k zajištění vyváženého a inkluzivního vzdělávání mladých lidí;

8.  naléhavě vyzývá pákistánskou vládu, aby dodržovala nedávno ratifikované mezinárodní dohody o lidských právech, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, na jejichž základě mají orgány povinnost zajistit základní spravedlivé soudní řízení a nesmí v případě, že fungují běžné soudy, využívat k souzení civilních obyvatel vojenské soudy;

9.  vyzývá k obnovení mezinárodního závazku k boji proti financování a sponzorování teroristických sítí;

10.  vyzývá Komisi, místopředsedkyni / vysokou představitelku Federicu Mogheriniovou, Evropskou službu pro vnější činnost a Radu, aby vynaložily maximální úsilí s cílem bojovat proti hrozbám, které představuje terorismus, a dále napomáhaly pákistánské vládě a obyvatelům Pákistánu v jejich dalším úsilí o vymýcení terorismu;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Pákistánu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0064.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0460.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0422.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0060.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2014)0208.

Právní upozornění - Ochrana soukromí