Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0050/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0007

Prijaté texty
PDF 233kWORD 71k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg
Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare
P8_TA(2015)0007RC-B8-0050/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2015 o Pakistane, najmä o situácii po útoku na školu v Péšaváre (2015/2515(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane, najmä na uznesenia z 27. novembra 2014(1), 17. apríla 2014(2), 10. októbra 2013(3) a 7. februára 2013(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014, predsedu Podvýboru pre ľudské práva a predsedu Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie zo 17. decembra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o útoku na školu v Péšaváre v Pakistane zo 16. decembra 2014, na miestne vyhlásenie EÚ o obnovení popráv v Pakistane z 24. decembra 2014 a tlačové vyhlásenie o návšteve osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva v Pakistane z 29. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie laureátky na Nobelovu cenu za mier a držiteľky Sacharovovej ceny Malaly Yousafzaiovej zo 16. decembra 2014,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Pakistanom a EÚ, päťročný plán angažovanosti, strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom a všeobecný systém obchodných preferencií (VSP+),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 16. decembra 2014 a Výboru OSN pre práva dieťaťa o teroristickom útoku na školu v Péšaváre zo 17. decembra 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. novembra 2009 o slobode náboženského vyznania alebo presvedčenia, v ktorých Rada zdôrazňuje strategický význam tejto slobody a boja proti náboženskej neznášanlivosti,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre právo na vzdelanie z 5. augusta 2011 adresovanú Valnému zhromaždeniu OSN o práve na ochranu vzdelania počas núdzových situácií,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ(5),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Pakistan,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 16. decembra 2014 uskutočnilo sedem ozbrojených mužov smrtiaci útok na verejnú vojenskú školu v meste Péšavár, ktoré leží medzi tromi federálne spravovanými kmeňovými územiami, pri ktorom zahynulo vyše 140 ľudí vrátane 134 žiakov a takmer rovnaký počet osôb bolo zranených;

B.  keďže tento útok bol obrovským šokom tak v Pakistane, ako aj mimo neho, a vníma sa ako najzákernejší teroristický čin v pakistanskej histórii, pričom je ešte zarážajúcejšie, že ozbrojeným zložkám trvalo osem hodín, kým opäť získali kontrolu nad školou; keďže veľa žiakov a zamestnancov školy bolo v tom čase popravených a zranených a tým, ktorí prežili muky, ostane hlboká trauma;

C.  keďže Malala Yousafzai, najmladšia držiteľka Nobelovej ceny za mier a Sacharovovej ceny, bola v októbri 2012 postrelená do hlavy bojovníkom Talibanu, pretože presadzovala vzdelávanie dievčat v Pakistane;

D.  keďže k zodpovednosti za masaker sa prihlásila skupina Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) a odôvodnila ho tým, že poslala jasnú správu podporovateľom Malaly, ktorí obhajujú vzdelávanie žien a detí, ako aj pomstou za kampaň armády proti militantom;

E.  keďže od vládnej ofenzívy proti Talibanu a ďalším militantným skupinám v oblasti federálne spravovaných kmeňových území, jednej z najchudobnejších oblastí Pakistanu, bolo do Afganistanu alebo iných častí Pakistanu presídlených viac než milión ľudí;

F.  keďže sloboda vierovyznania a náboženská tolerancia v Pakistane sú ohrozené násilím teroristov a rozšíreným zneužívaním zákonov o rúhaní; keďže ženy a dievčatá sú dvojnásobne vystavené jednak nútenému konvertovaniu, ako aj rozšírenému sexuálnemu násiliu;

G.  keďže podľa správy celosvetovej koalície na ochranu vzdelania pred útokmi (GCPEA) sa na školy v Pakistane uskutočnilo medzi rokmi 2009 a 2012 viac než 800 útokov; keďže militanti zároveň berú deti zo škôl a náboženských škôl (madrás) a niektoré z nich sa stanú samovražednými atentátnikmi; keďže podľa správy bolo medzi rokmi 2009 až 2012 počas útokov na školy a školskú dopravu zabitých najmenej 30 detí, desiatky učiteľov a ďalších zamestnancov škôl vrátane jedného provinčného ministra školstva;

H.  keďže Výbor OSN pre práva dieťaťa navrhol, aby Pakistan vytvoril systém rýchlej reakcie v prípade útokov na vzdelávacie inštitúcie s cieľom ich rýchlej opravy a obnovy a nahradenia vzdelávacích materiálov tak, aby študenti mohli byť znova čo najskôr v školách a na univerzitách; keďže nedávne zmeny v ústave urobili z prístupu k bezplatnému povinnému vzdelávaniu základné právo;

I.  keďže iba hodiny po útoku v Péšaváre predseda vlády Nawáz Šaríf zrušil moratórium na trest smrti, ktoré platilo šesť rokov; keďže zatiaľ bolo popravených niekoľko väzňov obvinených z terorizmu; keďže podľa pakistanských úradníkov by v najbližších týždňoch mohlo byť popravených 500 obvinených; keďže podľa odhadov čaká v Pakistane na trest smrti asi 800 osôb;

J.  keďže 6. januára 2015 pakistanský parlament v odozve na masaker na škole prijal ústavný návrh, ktorý oprávňuje vojenské súdy, aby v najbližších dvoch rokoch súdili podozrivých islamistických militantov a aby mohli vykonať rozsudok nad obvinenými v priebehu niekoľkých týždňov od ich zadržania; keďže ako signatár Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je Pakistan povinný podporovať a prijímať opatrenia na zabezpečenie spravodlivých súdnych konaní a má zákaz používať vojenské súdy na súdenie civilistov, ak civilné súdy fungujú;

K.  keďže Pakistan nedávno ratifikoval sedem z deviatich najvýznamnejších medzinárodných dohôd týkajúcich sa ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré obsahujú rad ustanovení o výkone spravodlivosti, práva na spravodlivé súdne konanie, rovnosť pred zákonom a nediskrimináciu;

L.  keďže odporúčania osobitnej spravodajkyne OSN týkajúce sa nezávislosti sudcov a právnikov z jej správy zo 4. apríla 2013 zahŕňajú takú reformu právneho systému, aby sa zabezpečilo dodržiavanie základných práv a aby systém bol účinný; keďže organizácie v oblasti ľudských práv pravidelne upozorňujú na korupciu v právnom systéme;

M.  keďže EÚ a Pakistan prehĺbili a rozšírili svoje bilaterálne vzťahy, čo potvrdzuje päťročný plán angažovanosti, ktorý sa začal realizovať vo februári 2012, a druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom, ktorý sa uskutočnil v marci 2014; keďže cieľom päťročného plánu angažovanosti EÚ a Pakistanu je vybudovať strategický vzťah a vytvoriť partnerstvo za mier a rozvoj založené na spoločných hodnotách a zásadách;

N.  keďže stabilita v Pakistane má zásadný význam pre mier v južnej Ázii a v ďalších oblastiach; keďže Pakistan zohráva dôležitú úlohu pri podpore stability v tomto regióne a možno očakávať, že pôjde príkladom, pokiaľ ide o posilňovanie právneho štátu a ľudských práv;

1.  rozhodne odsudzuje brutálny masaker školákov, ktorý spáchali členovia skupiny Tehreek-e-Taliban (TTP), odštiepenej vetvy pakistanského Talibanu, ako hrozný a zbabelý akt, a vyjadruje sústrasť rodinám obetí útoku na školu v Péšaváre a podporu ľuďom a orgánom v Pakistane;

2.  vyjadruje svoj plné odhodlanie bojovať proti hrozbám terorizmu a náboženského extrémizmu a svoju pripravenosť pokračovať v poskytovaní pomoci pakistanskej vláde v tomto úsilí;

3.  očakáva, že pakistanská vláda prijme naliehavé a účinné opatrenia v súlade s medzinárodne uznávanými normami právneho štátu s cieľom zaoberať sa bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavujú všetky skupiny ozbrojencov pôsobiace v rámci Pakistanu a v jeho okolí, a to bez výnimky; zdôrazňuje, že orgány by nemali podporovať žiadnu formu terorizmu alebo extrémizmu;

4.  vyzýva pakistanskú vládu, aby zabezpečila bezpečnosť na školách a aby deti, bez ohľadu na pohlavie, nikdy neboli ohrozované počas pobytu v škole; domnieva sa, že vláda by mala preukázať oveľa väčšie odhodlanie a posilniť úsilie s cieľom zadržať a stíhať ozbrojencov zo skupiny TTP a ďalších, ktorí sa pri násilí zameriavajú na školy, lebo ak to neurobí, jej medzinárodná dôveryhodnosť bude oslabená;

5.  pripomína svoj trvalý nesúhlas s trestom smrti za všetkých okolností; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím pakistanského premiéra Nawáza Šarífa zrušiť neoficiálne štvorročné moratórium na trest smrti a požaduje, aby toto moratórium bolo ihneď obnovené;

6.  vyzýva pakistanskú vládu, aby vyhradila protiteroristické zákony na teroristické činy a aby ich neuplatňovala na vedenie obyčajných trestných prípadov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad uplatnením postupov zrýchlenej vojenskej spravodlivosti, ktoré nespĺňajú ani minimálne podmienky medzinárodných noriem právneho štátu, a zdôrazňuje, že predĺženie poskytovania všeobecného systému preferencií (VSP+) je spojené s plnením určitých základných noriem zakotvených v dohovoroch OSN a MOP;

7.  víta vôľu pakistanských politických strán predložiť národný plán boja proti terorizmu; zdôrazňuje, že v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu je dôležité zamerať sa na ich základné príčiny vrátane riešenia chudoby, zabezpečenia náboženskej tolerancie a slobody vierovyznania, posilnenia právneho štátu a zaručenia práva na vzdelanie pre dievčatá a chlapcov a bezpečného prístupu k nemu; požaduje dlhodobú stratégiu na predchádzanie radikalizácii mladých ľudí v Pakistane a boj s rozsiahlou krízou vo vzdelávaní, ktorou sa Pakistan podľa UNESCO vyznačuje, a to najmä zvýšením investícií do verejne financovaného systému vzdelávania a zabezpečením materiálov pre náboženské školy, ktoré potrebujú na poskytovanie vyrovnaného a inkluzívneho vzdelania pre mladých ľudí;

8.  nalieha na pakistanskú vládu, aby dodržiavala nedávno ratifikované medzinárodné dohody o ľudských právach vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré orgánom ukladajú povinnosť zabezpečiť základné spravodlivé súdne konania a zakazujú im postaviť civilistov pred vojenské súdy, ak civilné súdy fungujú;

9.  požaduje obnovenie medzinárodných záväzkov v boji proti financovaniu a sponzorovaniu teroristických sietí;

10.  vyzýva Komisiu, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby sa v plnej miere zaviazali bojovať proti hrozbe terorizmu a aby pokračovali v poskytovaní pomoci pakistanskej vláde a obyvateľom Pakistanu v ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie terorizmu;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Pakistanu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2014)0064.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0460.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0422.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0060.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0208.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia