Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0050/2015

Razprave :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0007

Sprejeta besedila
PDF 220kWORD 68k
Četrtek, 15. januar 2015 - Strasbourg
Pakistan, zlasti razmere po napadu na šolo v Pešavarju
P8_TA(2015)0007RC-B8-0050/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2015 o Pakistanu, zlasti o razmerah po napadu na šolo v Pešavarju (2015/2515(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Pakistanu, zlasti resolucij z 27. novembra 2014(1), 17. aprila 2014(2), 10. oktobra 2013(3) in 7. februarja 2013(4),

–  ob upoštevanju izjav predsednika Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 in predsednika Pododbora za človekove pravice in delegacije za odnose z južno Azijo z dne 17. decembra 2014,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o napadu na šolo v Pešavarju v Pakistanu 16. decembra 2014, izjave EU na kraju samem o nadaljevanju usmrtitev v Pakistanu z dne 24. decembra 2014 in izjave za javnost o obisku Pakistana, ki jo je pripravil posebni predstavnik EU za človekove pravice dne 29. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju izjave dobitnice Nobelove nagrade za mir in nagrade Saharova Malale Jusafzaj z dne 16. decembra 2014,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Pakistanom in EU, petletnega načrta sodelovanja, strateškega dialoga med EU in Pakistanom ter načrta trgovinskih preferencialov GSP+,

–  ob upoštevanju izjav visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 16. decembra 2014 in odbora OZN za pravice otrok z dne 17. decembra 2014 o terorističnem napadu na šolo v Pešavarju,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. novembra 2009 o svobodi veroizpovedi in prepričanja, v katerih je poudaril strateški pomen te svobode in boja proti verski nestrpnosti,

–  ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za pravico do izobrazbe generalni skupščini OZN dne 5. avgusta 2011 o zaščiti izobraževanja v izrednih razmerah,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o regionalni vlogi Pakistana in političnih odnosih z Evropsko unijo(5),

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisal tudi Pakistan,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je 16. decembra 2014 sedem oboroženih moških izvedlo smrtonosni napad na javno šolo pod okriljem vojske v mestu Pešavar, ki ga na treh straneh obdajajo plemenska območja pod zvezno upravo, v napadu pa je umrlo 140 ljudi, od tega 134 učencev, ranjenih pa je bilo skoraj enako število ljudi;

B.  ker je ta napad hudo šokiral javnost v Pakistanu in zunaj njega, saj velja za najkrutejši teroristični napad v zgodovini te države, razmere pa je poslabšalo še dejstvo, da so vojaške sile porabile osem ur, da so ponovno prevzele nadzor nad šolo; ker je v tem času bilo ubitih in ranjenih veliko učencev in šolskega osebja, preživeli pa so doživeli hudo travmo;

C.  ker je Malalo Jusafzaj, najmlajšo dobitnico Nobelove nagrade v zgodovini ter dobitnico nagrade Saharova, oktobra 2012 talibanski strelec ustrelil v glavo, ker se je zavzemala za izobraževanje deklet v Pakistanu;

D.  ker je odgovornost za pokol prevzela skupina Tehrik e Taliban Pakistan ter izjavila, da je bil eden od razlogov za napad na šolo ostro sporočilo Malalinim privržencem, saj se Malala bori za izobraževanje žensk in otrok, drugi razlog pa je bilo maščevanje zaradi akcije vojske proti upornikom;

E.  ker se je napad na Talibane in druge upornike začel na plemenskih območjih pod zvezno upravo, ki je eno od najrevnejših območij v Pakistanu, od koder je bilo več kot milijon ljudi razseljenih v Afganistan ali različne predele Pakistana;

F.  ker svobodo prepričanja in versko strpnost v Pakistanu ogrožata tako teroristično nasilje kot tudi razširjena zloraba zakonov proti bogokletstvu; ker so ženske in dekleta dvojno izpostavljena, in sicer tako prisilni spreobrnitvi kot razširjenemu spolnemu nasilju;

G.  ker je bilo v skladu s poročilom Globalne koalicije za zaščito izobraževanja pred napadi med leti 2009 in 2012 v Pakistanu več kakor 800 napadov na šole;ker so uporniki otroke v šolah in medresah novačili, nekatere zato, da bi postali samomorilski napadalci; ker je bilo po poročilih med letoma 2009 in 2012 v napadih na šole in šolski prevoz ubitih najmanj 30 otrok, na ducate učiteljev in drugega učiteljskega osebja, vključno z deželnim ministrom za izobraževanje;

H.  ker je odbor ZN za pravice otrok predlagal, da bi Pakistan vzpostavil sistem hitrega ukrepanja vsakič, ko pride do napadov na izobraževalne ustanove, da bi jih hitro popravili in ponovno izgradili ter nadomestili učno gradivo; tako bi se lahko učenci v čim krajšem času vrnili v šole/na univerze; ker je z nedavnimi ustavnimi spremembami dostop do brezplačnega obveznega šolstva postal temeljna pravica;

I.  ker je v roku nekaj ur po napadu na šolo v Pešavarju predsednik Navaz Šarif odpravil moratorij za smrtno kazen, ki je trajal šest let; ker je bilo doslej sedem zapornikov, ki je čakalo na izvršitev smrtne kazni zaradi s terorizmom povezanih obtožb, usmrčenih; ker bi bilo lahko po podatkih pakistanskih uradnikov v prihodnjih tednih usmrčenih 500 obsojencev; ker se ocenjuje, da v Pakistanu na izvršitev smrtne kazni čaka 8000 ljudi;

J.  ker je 6. januarja 2015 pakistanski parlament v odziv na pokol v šoli sprejel ustavno spremembo, ki prihodnji dve leti vojaška sodišča pooblašča za sojenje osebam, ki so osumljeni, da so islamistični bojevniki, med aretacijo do izvršitve smrtne kazni pa bi lahko minilo le nekaj tednov; ker ima Pakistan kot stranka Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah obveznost, da omogoča osnovna pravična sojenja ter sprejme ukrepe za njihovo zagotavljanje in ima prepoved uporabe vojaških sodišč za sojenje civilistom, če redna sodišča delujejo;

K.  ker je Pakistan nedavno ratificiral sedem od devetih najpomembnejših mednarodnih sporazumov o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah in Konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki vsebujejo vrsto določb o pravosodju, pravici do poštenega sojenja, enakosti pred zakonom in nediskriminaciji;

L.  ker priporočila posebne poročevalke OZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov iz poročila z dne 4. aprila 2013 vključujejo reformo pravosodnega sistema, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic in učinkovitost sistema; ker organizacije za človekove pravice redno opozarjajo na korupcijo v pravosodnem sistemu;

M.  ker sta EU in Pakistan poglobila in razširila svoje dvostranske odnose, kar ponazarjata petletni načrt sodelovanja iz februarja 2012 in drugi strateški dialog med EU in Pakistanom, ki je potekal marca 2014; ker je cilj petletnega načrta sodelovanja med EU in Pakistanom vzpostaviti strateške odnose in skleniti partnerstvo za mir in razvoj na podlagi skupnih vrednot in načel;

N.  ker je stabilnost Pakistana ključnega pomena za mir v južni Aziji in drugod; ker ima Pakistan pomembno vlogo pri spodbujanju stabilnosti v južni Aziji in bi lahko pričakovali, da bo vzor za krepitev pravne države in človekovih pravic;

1.  ostro obsoja okrutni poboj učencev, ki ga je zagrešila frakcija pakistanskih Talibanov Tehrik e Taliban, saj gre za grozljivo in strahopetno dejanje, in izraža sožalje družinam žrtev napada na šolo v Pešavarju ter svojo podporo prebivalstvu in oblastem Pakistana;

2.  izraža popolno zavezanost boju zoper grožnjama terorizma in verskega ekstremizma ter pripravljenost, da pri tem še nadalje pomaga pakistanski vladi;

3.  pričakuje, da bo pakistanska vlada sprejela nujne in učinkovite ukrepe v skladu z mednarodno priznanimi standardi pravne države, s katerimi se bo spopadla z grožnjo za varnost, ki jo predstavljajo vse uporniške skupine, ki delujejo v Pakistanu in okoliški regiji, brez izjeme; poudarja, da oblasti ne bi smele podpirati nikakršne oblike terorizma ali ekstremizma;

4.  poziva pakistansko vlado, naj zagotovi varnost šol ter poskrbi, da se otroci ne glede na spol ne ustrahujejo, ko hodijo v šolo; meni, da bi morala vlada biti veliko bolj odločna ter povečati svoja prizadevanja za aretacijo in pregon upornikov iz skupine Tehrik e Taliban ter drugih, ki zavoljo nasilja napadajo šole, sicer bo mednarodna verodostojnost te vlade spodkopana;

5.  ponovno opozarja na svoje stalno nasprotovanje smrtni kazni v vseh okoliščinah; obžaluje odločitev pakistanskega predsednika vlade Navaza Šarifa, da bo ukinil štiriletni neuradni moratorij na smrtno kazen, in poziva k njegovi takojšnji ponovni vzpostavitvi;

6.  poziva pakistansko vlado, naj protiteroristične zakone pridrži za teroristična dejanja, namesto da jih uporabi za sojenje v običajnih kazenskih zadevah; zelo obžaluje poseganje po hitrem vojaškem sodstvu, ki ne vsebuje minimalnih mednarodnih standardov pravne države, ter poudarja, da je dolgotrajno priznavanje trgovinskih preferencialov GSP+ povezano z doseganjem nekaterih temeljnih standardov iz konvencij OZN in Mednarodne organizacije dela;

7.  pozdravlja voljo pakistanskih političnih strank, da oblikujejo nacionalni načrt za boj proti terorizmu; poudarja, da je v boju proti terorizmu in verskemu ekstremizmu ključnega pomena obravnavanje njunih temeljnih razlogov, vključno z bojem proti revščini, zagotavljanjem verske strpnosti in svobode prepričanja, okrepitvijo pravne države in zagotavljanjem pravice in varnega dostopa do izobraževanja za deklice in dečke; poziva k dolgoročni strategiji za preprečevanje radikalizacije mladih v Pakistanu in boj proti obširni krizi izobraževanja, ki jo je organizacija Unesco ugotovila v tej državi, zlasti s povečanjem naložb v javno financirani šolski sistem ter z zagotavljanjem, da bodo verske šole imele gradivo, ki ga potrebujejo za uravnoteženo in vključujoče izobraževanje mladih;

8.  poziva pakistansko vlado, naj spoštuje nedavno ratificirane mednarodne sporazume o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pravicah in Konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki oblasti obvezujejo k zagotavljanju osnovnih pravičnih sojenj ter jim prepovedujejo, da vojaška sodišča uporabijo za sojenje civilistom, ko redna sodišča delujejo;

9.  poziva k ponovni mednarodni zavezi k boju proti financiranju in sponzoriranju terorističnih mrež;

10.  poziva Komisijo, podpredsednico/visoko predstavnico Federico Mogherini, Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet, naj se popolnoma obvežejo k boju proti grožnji terorizma in k nudenju nadaljnje pomoči pakistanski vladi in pakistanskemu ljudstvu pri trajnih prizadevanjih za izkoreninjenje terorizma;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Pakistana.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0064.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0460.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0422.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0060.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0208.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov