Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2505(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0054/2015

Rasprave :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0008

Usvojeni tekstovi
PDF 221kWORD 64k
Četvrtak, 15. siječnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Kirgistan: prijedlog zakona o homoseksualnoj propagandi
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2015. o Kirgistanu i prijedlogu zakona protiv homoseksualne propagande (2015/2505(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kirgistanu i državama središnje Azije, posebno Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o provedbi strategije EU-a za središnju Aziju(1),

–  uzimajući u obzir ustav Kirgistana, posebno njegove članke 16., 31., 33. i 34.,

–  uzimajući u obzir međunarodne obveze i instrumente u pogledu ljudskih prava, uključujući one sadržane u konvencijama UN-a o ljudskim pravima i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kojima se jamče ljudska prava i temeljne slobode i zabranjuje diskriminacija,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojim se jamči sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, pravo na poštovanje osobnog, privatnog i obiteljskog života pojedinaca i pravo na jednakost te zabranjuje diskriminacija u ostvarivanju tih prava,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava A/HRC/17/19 od 17. lipnja 2011. i Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava A/HRC/27/32 od 24. rujna 2014. o ljudskim pravima, spolnoj orijentaciji i rodnom identitetu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o Kirgistanu od 24. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir status „partnera za demokraciju” koji je kirgiskom parlamentu dodijelila Parlamentarna skupština Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 1984 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 8. travnja 2014. o zahtjevu za status partnera za demokraciju koji je podnio parlament Kirgiske Republike, posebno njezine stavke 15.24, 15.25 i 15.26,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, a posebno njegove članke 2. i 92.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava, usvojene u lipnju 2004. i revidirane 2008., i Smjernice za promicanje i zaštitu ostvarivanja svih ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, koje je Vijeće donijelo 24. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) usvojenu 1979.,

–  uzimajući u obzir milenijske razvojne ciljeve i program za razdoblje nakon 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Kirgistan tijekom proteklih godina ostvario znatan napredak u usporedbi s ostalim zemljama u regiji, osobito zbog činjenice da je prešao na parlamentarnu demokraciju, pojačao napore u borbi protiv korupcije i obvezao se na poštovanje univerzalnih standarda ljudskih prava;

B.  budući da je u jasnom interesu EU-a da u Kirgistan vlada mir, da bude demokratski uređen i gospodarski uspješan; budući da se EU obvezao, posebice kroz svoju Strategiju za središnju Aziju, da će biti partner zemljama u toj regiji;

C.  budući da su zemlje središnje Azije suočene s brojnim zajedničkim izazovima, kao što su siromaštvo i ozbiljna opasnost za sigurnost ljudi te potreba za jačanjem demokracije, poštovanja ljudskih prava, dobrog upravljanja i vladavine prava;

D.  budući da su svi ljudi rođeni slobodni i jednaki, s dostojanstvom i pravima; budući da sve države imaju obvezu sprečavati nasilje i diskriminaciju, uključujući na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja;

E.  budući da lezbijke, homoseksualci, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe (LGBTI) moraju imati ista ljudska prava kao i svi drugi ljudi;

F.  budući da je Kirgiska Republika 1998. dekriminalizirala mušku homoseksualnost;

G.  budući da je kirgiski parlament 15. listopada 2014. u prvom čitanju izglasao prijedlog zakona 6‑11804/14, koji sadrži izmjene Kaznenog zakona, Zakona o administrativnoj odgovornosti, Zakona o mirnom okupljanju i Zakona o masovnim medijima kojima se nastoji zabraniti „promicanje netradicionalnih spolnih odnosa na otvoren ili neizravan način” i predviđa zatvorska kazna u trajanju do godinu dana;

H.  budući da neki mediji i neki politički i vjerske vođe u toj zemlji sve više pokušavaju zastrašiti LGBTI osobe, ograničiti njihova prava i opravdati nasilje usmjereno protiv njih;

I.  budući da su brojni predsjednici država i vlada, vođe Ujedinjenih naroda, predstavnici vlada i parlamenata te Europska unija (uključujući Vijeće, Parlament, Komisiju i bivšu Visoku predstavnicu Ashton) oštro osudili slične „antipropagandne” zakone;

J.  budući da su oblici diskriminacije na osnovi spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta povezani te da su razne nevladine organizacije i UN upozorili da još uvijek postoje znatne rodne nejednakosti i da su djevojčice i žene u Kirgistanu i dalje žrtve zlostavljanja poput otmica i prisilnih brakova, premda je zakon iz 1994. kojim se to zabranjuje konsolidiran u siječnju 2013.;

1.  duboko žali zbog predstavljanja tog nacrta zakona i svakog djelovanja koje bi moglo dovesti do okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja s ljudima, te poziva sve zemlje da odmah okončaju kriminalizaciju homoseksualnosti;

2.  ponavlja da su spolna orijentacija i rodni identitet pitanja koja pripadaju u područje prava pojedinca na privatnost, kao što je zajamčeno međunarodnim pravom o ljudskim pravima, u skladu s kojim treba štititi jednakost i nediskriminaciju te jamčiti slobodu izražavanja;

3.  podsjeća kirgiski parlament na njegove međunarodne obveze i na Sporazum o partnerstvu i suradnji s Europskom unijom, u kojem je kao osnovni element partnerstva uključeno potpuno poštovanje ljudskih prava, te poziva na povlačenje nacrta zakona o „širenju informacija o netradicionalnim spolnim odnosima” koji parlament trenutno razmatra;

4.  napominje da je nacrt zakona prošao u prvom čitanju i da se o njemu mora dvaput glasovati prije no što može biti poslan predsjedniku na potpis te ističe da se donošenje bilo kakvog zakonodavstva o „netradicionalnim odnosima” ne bi smjelo protiviti obvezama i dužnostima Kirgistana u pogledu ljudskih prava;

5.  poziva kirgiske vlasti da javno potvrde da svi ljudi u Kirgistanu imaju pravo na život bez diskriminacije i nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta i da je svako djelovanje koje se tome protivi nezakonito te će biti kazneno progonjeno;

6.  poziva kirgiski parlament da se pridržava preporuka koji je Parlamentarna skupština Vijeća Europe iznijela u Rezoluciji 1984 (2014) o zahtjevu za status partnera za demokraciju, a posebno preporuka 15.24, 15.25 i 15.26;

7.  poziva kirgiski parlament da poštuje vlastiti ustav, uključujući članak 16., u kojem se navodi da „ se u Kirgiskoj Republici neće donositi zakoni kojima se uskraćuju ili ograničavaju ljudska i građanska prava i slobode” i članke 31., 33. i 34. u kojima se jamče sloboda govora, sloboda informiranja i sloboda okupljanja, te da odbaci nacrt zakona 6-11804/14;

8.  duboko je zabrinut zbog negativnih posljedica rasprave o ovom prijedlogu zakona i njegova potencijalnog donošenja koje uključuju daljnje jačanje stigmatizacije, diskriminacije i nasilja usmjerenog na LGBTI osobe; poziva političare i vjerske vođe da se suzdrže od anti-LGBTI retorike, uključujući govor mržnje i poticanje na mržnju;

9.  zabrinut je zbog mogućeg učinka takvog zakonodavstva na međunarodne donatore, nevladine organizacije i humanitarne organizacije koje se bave problemima LGBTI osoba i prevencijom HIV-a;

10.  poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da u nadolazećem općem periodičnom pregledu Kirgistana uzme u obzir zanemarivanje načela jednakosti i nediskriminacije u ovom nacrtu zakona;

11.  poziva kirgiske vlasti da poduzmu sve potrebne mjere kako bi braniteljima ljudskih prava omogućili da bez smetnji nastave raditi na promicanju i zaštiti ljudskih prava;

12.  poziva Kirgistan da u razdoblju prije 14. sastanka Vijeća za suradnju između EU-a i Kirgiske Republike nastavi s reformama u cilju postizanja transparentnosti, neovisnosti pravosuđa, međuetničkog pomirenja i poštovanja ljudskih prava jer su to ključni faktori za dugoročno održivi razvoj zemlje;

13.  pozdravlja napredak koji su kirgiske vlasti ostvarile u području ljudskih prava u razdoblju između četvrtog i petog kruga dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kirgiske Republike; snažno potiče kirgiske vlasti da nastave napredovati u tom području;

14.  poziva Komisiju, Vijeće i Službu za vanjsko djelovanje da jasno istaknu kirgiskim vlastima da bi donošenje ovog zakona moglo utjecati na odnose s EU-om u skladu s člankom 92. stavkom 2. Sporazuma o partnerstvu i suradnji; nadalje poziva Vijeće i Službu za vanjsko djelovanje da otvore to pitanje na relevantnim međunarodnim forumima, poput Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i Ujedinjenih naroda;

15.  poziva kirgiske vlasti da brzo i učinkovito istraže sve optužbe za mučenje i nehumano i ponižavajuće postupanje te da se počinitelji privedu pravdi; poziva, nadalje, na oslobađanje svih zatvorenika savjesti, posebno u vezi s Azimjonom Askarovim koji čeka detaljnu, nepristranu i pravednu istragu, uključujući o svojim optužbama za mučenje i zlostavljanje;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, parlamentu Kirgistana i predsjedniku Kirgistana.

(1) SL C 168 E, 14.6.2013., str. 91.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti