Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2505(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0054/2015

Dezbateri :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0008

Texte adoptate
PDF 227kWORD 68k
Joi, 15 ianuarie 2015 - Strasbourg
Kârgâzstan: legea privind propaganda homosexuală
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2015 referitoare la Kârgâzstan - legea privind propaganda homosexuală (2015/2505(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile anterioare referitoare la Kârgâzstan și la republicile din Asia Centrală, în special Rezoluția din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(1),

–  având în vedere Constituția Kârgâzstanului, în special articolele 16, 31, 33 și 34,

–  având în vedere obligațiile și instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cele cuprinse în convențiile ONU privind drepturile omului, precum și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care garantează drepturile omului și libertățile fundamentale și interzic discriminarea,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), care garantează libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, dreptul la respectarea vieții personale, private și familiale a persoanelor și dreptul la egalitate și interzice discriminarea în exercitarea acestor drepturi,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului A/HRC/17/19 din 17 iunie 2011 și Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului A/HRC/27/32 din 24 septembrie 2014 privind drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen,

–  având în vedere declarația din 24 octombrie 2014 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului referitoare la Kârgâzstan,

–  având în vedere statutul Parlamentului kârgâz de „partener pentru democrație” al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),

–  având în vedere rezoluția APCE 1984 (2014) din 8 aprilie 2014 privind cererea pentru statutul de partener pentru democrație al Adunării Parlamentare prezentată de Parlamentul Republicii Kârgâzstan, în special punctele 15.24, 15.25 și 15.26,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, în special articolele 2 și 92,

–  având în vedere Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului, adoptate în iunie 2004 și revizuite în 2008, precum și Orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu la 24 iunie 2013,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), adoptată în 1979,

–  având în vedere Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și agenda post‑2015,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Kârgâzstan a realizat progrese importante în ultimii ani în comparație cu alte țări din regiune, în special devenind o democrație parlamentară, intensificând eforturile în lupta împotriva corupției și asumându-și un angajament față de standardele universale privind drepturile omului;

B.  întrucât UE este clar interesată ca Kârgâzstan să fie o țară pașnică, democratică și prosperă din punct de vedere economic; întrucât UE s-a angajat, în special prin Strategia sa privind Asia Centrală, să fie un partener al țărilor din această regiune;

C.  întrucât țările din Asia Centrală se confruntă cu o serie de provocări comune, precum sărăcia și amenințările grave la adresa siguranței persoanelor, precum și cu necesitatea de a consolida democrația, respectarea drepturilor omului, buna guvernare și statul de drept;

D.  întrucât toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi; întrucât toate statele au obligația de a preveni violența și discriminarea, inclusiv pe criterii de orientare sexuală, identitate de gen și exprimare a genului;

E.  întrucât persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) trebuie să se bucure de aceleași drepturi ale omului ca toate celelalte persoane;

F.  întrucât Republica Kârgâzstan a dezincriminat homosexualitatea masculină în 1998;

G.  întrucât, la 15 octombrie 2014, Parlamentul kârgâz a adoptat în primă lectură proiectul de lege 6-11804/14, care conține modificări la Codul Penal, Codul de responsabilitate administrativă, Legea privind întrunirea pașnică și Legea privind mass-media, vizând interzicerea „promovării relațiilor sexuale netradiționale în mod deschis sau în mod indirect” și prevăzând o pedeapsă de până la un an de închisoare;

H.  întrucât o parte a mass-mediei, precum și unii lideri politici și religioși din această țară depun tot mai multe eforturi de intimidare a persoanelor LGBTI, le îngrădesc drepturile și autorizează violența la adresa acestora;

I.  întrucât numeroși șefi de stat și de guvern, lideri ai Organizației Națiunilor Unite, reprezentanți ai guvernelor și parlamentelor, precum și Uniunea Europeană, inclusiv Consiliul, Parlamentul, Comisia și fostul Înalt Reprezentant Ashton, au condamnat cu fermitate legi „anti-propagandă” similare;

J.  întrucât discriminarea bazată pe sex, discriminarea bazată pe orientarea sexuală și discriminarea bazată pe identitatea de gen sunt conectate, iar diferite ONG-uri și ONU au subliniat faptul că inegalitățile de gen sunt în continuare semnificative și că fetele și femeile din Kârgâzstan continuă să sufere abuzuri, cum ar fi răpirile și căsătoriile forțate, deși legea din 1994 care le interzice a fost înăsprită în ianuarie 2013,

1.  regretă profund prezentarea acestui proiect de lege, precum și orice acțiuni care ar putea conduce la un tratament crud, inuman și degradant și invită toate țările să înceteze imediat să incrimineze homosexualitatea;

2.  reiterează faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen reprezintă aspecte care țin de dreptul individual la viața privată, garantat de dreptul internațional al drepturilor omului, conform căruia egalitatea și nediscriminarea trebuie protejate, iar libertatea de exprimare trebuie garantată;

3.  reamintește Parlamentului kârgâz de obligațiile sale internaționale și de Acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană, care include respectarea deplină a drepturilor omului ca element esențial al parteneriatului și solicită retragerea proiectului de lege privind „difuzarea de informații privind relațiile sexuale netradiționale”, în prezent în curs de examinare în Parlamentul kârgâz;

4.  ia act de faptul că proiectul de lege a trecut de prima lectură și trebuie votat încă de două ori înainte de a fi trimis președintelui spre semnare și subliniază că adoptarea oricărui act legislativ privind „relațiile netradiționale” nu ar trebui să intre în conflict cu obligațiile și angajamentele Kârgâzstanului în materie de drepturi ale omului;

5.  invită autoritățile kârgâze să reafirme public că toate persoanele din Kârgâzstan au dreptul de a trăi fără a fi supuse discriminării și violenței pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și că orice acte contrare sunt ilegale și vor fi urmărite penal;

6.  invită Parlamentul kârgâz să urmeze recomandările făcute de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în cadrul Rezoluției 1984 (2014) privind cererea pentru statutul de partener pentru democrație, în special recomandările 15.24, 15.25 și 15.26;

7.  invită Parlamentul kârgâz să respecte propria constituție, inclusiv articolul 16, care prevede că „legile care neagă sau derogă de la libertățile și drepturile civile și ale omului nu sunt adoptate în Republica Kârgâzstan”, și articolele 31, 33 și 34, care afirmă libertatea de exprimare, libertatea de informare și libertatea de întrunire, și să respingă proiectul de lege 6‑11804/14;

8.  este profund îngrijorat de consecințele negative ale discutării și eventualei adoptări a acestei legi, care sporesc stigmatizarea, discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBTI; invită politicienii și liderii religioși să se abțină de la retorica anti-LGBTI, inclusiv de la discursuri motivate de ură și de la incitarea la ură;

9.  este preocupat de posibilele efecte ale unei astfel de legislații asupra donatorilor internaționali, a organizațiilor neguvernamentale și a organizațiilor umanitare care lucrează pe aspecte referitoare la LGBTI și prevenirea HIV;

10.  solicită Consiliului ONU pentru Drepturile Omului să ia în considerare, în contextul viitoarei evaluări periodice universale a Kârgâzstanului, încălcarea principiilor egalității și nediscriminării reprezentată de acest proiect de lege;

11.  invită autoritățile kârgâze să ia toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că apărătorii drepturilor omului își pot desfășura munca de promovare și de protecție a drepturilor omului fără opreliști;

12.  îndeamnă Kârgâzstan, în perioada premergătoare celei de-a paisprezecea reuniuni a Consiliului de cooperare dintre UE și Republica Kârgâzstan, să continue aplicarea unor reforme care să ducă la transparență, la independența sistemului judiciar, la reconcilierea interetnică și la respectarea drepturilor omului, deoarece acestea reprezintă factori esențiali pentru dezvoltarea sustenabilă pe termen lung a țării;

13.  salută progresele înregistrate de autoritățile kârgâze în domeniul drepturilor omului în perioada cuprinsă între a patra și a cincea rundă a dialogului UE-Republica Kârgâzstan privind drepturile omului; îndeamnă insistent autoritățile kârgâze să continue progresele în acest domeniu;

14.  invită Comisia, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă să transmită în mod clar autorităților kârgâze că eventuala adoptare a acestei legi ar putea afecta relațiile cu UE, în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din Acordul de parteneriat și cooperare; solicită, de asemenea, Consiliului și Serviciului European de Acțiune Externă să ridice această problemă în forurile internaționale relevante, cum ar fi Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația Națiunilor Unite;

15.  invită autoritățile kârgâze să se asigure că acuzațiile de tortură și de tratamente inumane și degradante sunt investigate prompt și eficient și că făptașii sunt aduși în fața justiției; solicită, de asemenea, eliberarea tuturor prizonierilor de conștiință, avându-l în vedere în special pe Azimjon Askarov, până la o anchetă detaliată, imparțială și echitabilă, inclusiv în ceea ce privește acuzațiile sale de tortură și rele tratamente;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Parlamentului Kârgâzstanului și președintelui Kârgâzstanului.

(1) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate