Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2159(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0058/2014

Testi mressqa :

A8-0058/2014

Dibattiti :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2015 - 11.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0009

Testi adottati
PDF 271kWORD 105k
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2015 - Strasburgu
Ir-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew fl-2013
P8_TA(2015)0009A8-0058/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013 (2014/2159(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 228 tat-Trattat KE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman(1),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba kif adottat mill-Parlament Ewropew f'Settembru 2001,

–   wara li kkunsidra l-prinċipji ta' trasparenza u integrità fl-attivitajiet tal-lobbying ippubblikati mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 220(2), it-tieni u t-tielet sentenza, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8‑0058/2014),

A.  billi r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013 tressaq uffiċjalment lill-President tal-Parlament fil-15 ta' Settembru 2014, u l-Ombudsman, Emily O'Reilly, ippreżentat ir-rapport lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fi Brussell fl-24 ta' Settembru 2014;

B.  billi l-Artikolu 24 TFUE jistabbilixxi l-prinċipju li kull ċittadin tal-Unjoni jista' jressaq rikors quddiem l-Ombudsman stabbilit skont l-Artikolu 228;

C.  billi l-Artikolu 228 tat-TFUE jagħti s-setgħa lill-Ombudsman Ewropew jilqa' l-ilmenti li jinvolvu każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, korpi u organi tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha;

D.  billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jgħid illi: "Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni";

E.  billi l-Artikolu 43 tal-Karta jgħid li: "Kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru għandu d-dritt li jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew f'każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi jew tal-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta tkun qed taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha";

F.  billi din id-definizzjoni ma tillimitax l-amministrazzjoni ħażina għall-każijiet li fihom ir-regola jew il-prinċipju li jkunu qed jinkisru jkunu legalment vinkolanti; billi l-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba jmorru lil hinn mid-dritt; billi skont l-ewwel Ombudsman Ewropew, "l-amministrazzjoni ħażina tokkorri meta korp pubbliku ma jaġixxix skont regola jew prinċipju li jorbtu"; billi dan jirrikjedi li l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni mhux biss jirrispettaw l-obbligi legali tagħhom, iżda jaġixxu fl-ispirtu tas-servizz u jiżguraw li l-membri kollha tal-pubbliku jiġu ttrattati b'mod xieraq u jgawdu d-drittijiet tagħhom bis-sħiħ;

G.  billi n-nozzjoni ta' amministrazzjoni tajba għandha titwessa' għal nozzjoni ta' amministrazzjoni aħjar, mifhuma bħala proċess ta' titjib kontinwu dejjem għaddej;

H.  billi l-prijorità ewlenija tal-Ombudsman Ewropew hija li tiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu rispettati bis-sħiħ u li d-dritt għal amministrazzjoni tajba jirrifletti l-ogħla standards kif mistenni mill-istituzzjonijiet tal-UE, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni; billi l-Ombudsman Ewropew għandha rwol vitali biex tgħin lill-istituzzjonijiet tal-UE jsiru aktar miftuħa, effikaċi u favur iċ-ċittadini bil-għan li tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE;

I.  billi Emily O'Reilly ġiet eletta Ombudsman Ewropew mill-Parlament Ewropew waqt is-sessjoni plenarja tat-3 ta' Lulju 2013 u ħadet il-ġurament fit-30 ta' Settembru 2013;

J.  billi 23 245 ċittadin talbu l-għajnuna lis-servizzi tal-Ombudsman fl-2013; billi, fir-rigward ta' dak li ntqal hawn fuq, 19 418-il ċittadin irċevew pariri permezz tal-gwida interattiva li tinsab fis-sit tal-Ombudsman, filwaqt li 1 407 talbiet kienu talbiet għal informazzjoni; billi 2 420 talba ġew irreġistrati bħala ilmenti (2 442 fl-2012); billi 2 354 azzjoni ttieħdu mill-Uffiċċju tal-Ombudsman dwar l-ilmenti rċevuti fl-2013;

K.  billi huwa importanti li l-Ombudsman tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar il-format tal-ilmenti, b'tali mod li matul is-snin ikun jista' jsir tqabbil bejn l-ilmenti li jkunu waslu f'format elettroniku, permezz tal-websajt interattiva tal-Ombudsman Ewropew, u l-ilmenti rċevuti offline;

L.  billi fl-2013, l-Uffiċċju tal-Ombudsman fetaħ 350 inkjesta (465 fl-2012), li minnhom 341 infetħu abbażi ta' ilmenti u 9 kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja;

M.  billi fl-2013, l-Uffiċċju tal-Ombudsman għalaq 461 inkjesta (390 fl-2012), li minnhom 441 kienu bbażati fuq ilmenti u 20 kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja; billi, mill-inkjesti li ngħalqu, 340 (77,1 %) tressqu minn ċittadini individwali u 101 (22,9 %) minn kumpaniji, assoċjazzjonijiet jew entitajiet ġuridiċi oħra;

N.  billi l-inkjesti li ngħalqu fl-2013 kienu jikkonċernaw dawn li ġejjin: talbiet għal informazzjoni u aċċess għal dokumenti (25,6 %), il-Kummissjoni bħala gwardjana tat-Trattati (19,1 %), kwistjonijiet istituzzjonali u ta' politika (17,6 %), l-amministrazzjoni u r-Regolamenti tal-Persunal (16,5 %), il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni (14,8 %), l-għoti ta' tenders jew għotjiet (9,5 %), u l-eżekuzzjoni ta' kuntratti (7,4 %);

O.  billi, fir-rigward tal-inkjesti li nbdew mill-Ombudsman fl-2013, jistgħu jiġu identifikati t-temi ewlenin li ġejjin: it-trasparenza fi ħdan l-istuzzjonijiet tal-UE, il-kwistjonijiet etiċi, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonjiet tal-UE, il-proġetti u l-programmi ffinanzjati mill-UE, id-drittijiet fundamentali u l-kultura tas-servizz;

P.  billi l-kwistjonijiet l-aktar komuni li tqajmu fil-qasam tat-trasparenza għandhom x'jaqsmu maċ-ċaħda tal-aċċess għad-dokumenti jew l-informazzjoni mill-istituzzjonijiet, mal-laqgħat li saru bil-magħluq u man-nuqqas ta' trasparenza fil-ħatriet tal-membri li jiffurmaw il-gruppi ta' esperti tal-UE; billi l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti huwa wieħed mid-drittijiet garantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

Q.  billi fl-2013 l-Ombudsman irċieviet bosta ilmenti relatati maʼ kunflitti taʼ interessi jew mal-prattika tar-‘revolving door’ bil-moviment taʼ karigi għolja bejn setturi pubbliċi u privati relatati mill-qrib; billi l-amministrazzjoni tal-UE trid turi l-ikbar importanza lill-imġiba etika eżemplari; billi l-Ombudsman, għaldaqstant, ippubblikat sett ta' prinċipji u standards etiċi tas-servizz pubbliku; billi bosta NGOs isostnu li l-Kummissjoni ma tiġġestixxix bʼmod adegwat il-prattiki tar-‘revolving door’ li huma kkunsidrati taʼ natura sistematika;

R.  billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman jaħdem mill-qrib ma' diversi netwerks, u l-aktar prominenti fosthom huwa n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen, li huwa magħmul minn 94 uffiċċju f'35 pajjiż Ewropew; billi l-ilmenti li ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman jiġu referuti lill-membru tan-Netwerk li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jiġġestixxi l-każ; billi 52,5 % tal-ilmenti li waslu ġew trasferiti lil membri oħra tan-Netwerk;

S.  billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament huwa membru sħiħ tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen; billi fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irrefera 51 każ lil dan il-Kumitat; billi 178 każ ġew referuti lill-Kummissjoni u 503 lil istituzzjonijiet u entitajiet oħra;

T.  billi l-Ombudsman tikkoopera wkoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, bħan-NU; billi l-Ombudsman, il-Parlament, il-Kummissjoni, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-Forum Ewropew dwar id-Diżabilità (EDF) flimkien isawru l-Qafas tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD); billi dan il-qafas għandu l-kompitu li jipproteġi, jippromwovi u jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-UE;

U.  billi r-rapport annwali għall-2013 ma jinkludix ċifri eżatti dwar il-perċentwal tal-ilmenti li kienu jaqgħu jew dawk li ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman; billi huwa essenzjali li jiġu inklużi numri konkreti fir-rapporti annwali futuri kollha, sabiex ikun jista' jsir tqabbil bejn is-snin u sabiex ix-xejriet u t-tendenzi fir-rigward tal-ammissibilità jew l-inammissibilità tal-ilmenti jkunu jistgħu jiġu identifikati faċilment; billi skont ir-rapport, minn 100 ilment tipiku li waslu, 68 ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman u jew jiġu trasferiti lill-ombudsmen nazzjonali jew reġjonali, jintbagħtu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, jew jiġu referuti lil entitajiet oħra li jiġġestixxu l-ilmenti bħall-Kummissjoni Ewropea, SOLVIT, Your Europa Advice, jew iċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi; billi proċedura ta' segwitu u informazzjoni dwar ilmenti trasferiti lill-istituzzjonijiet jew korpi oħra huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-affarijiet taċ-ċittadini jiġu mmaniġġjati b'mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli;

V.  billi minn 100 ilment tipiku li jaslu, 32 biss jaqgħu fil-mandat tal-Ombudsman; billi 17 minn dawn ma jwasslux għal inkjesta (9 huma meqjusa inammissibbli u 8 jinstab li huma ammissibbli iżda ma fihomx biżżejjed raġunijiet biex tinfetaħ inkjesta); billi minn 100 ilment tipiku li jaslu, 15-il ilment iwasslu għal inkjesta; billi 4 minn dawn jiġu solvuti matul l-inkjesta, 4 jwasslu għall-konklużjoni li ma kienx hemm amministrazzjoni ħażina, 1 iwassal biex tinstab amministrazzjoni ħażina u 6 jitqiesu li ma fihomx raġunijiet għal inkjesti ulterjuri;

W.  billi 80 % (40 każ) tal-inkjesti fejn instab li kien hemm amministrazzjoni ħażina ngħalqu b'kummenti kritiċi indirizzati lill-istituzzjoni kkonċernata u 18 % (9 każijiet) ngħalqu b'abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet li kienu aċċettati għalkollox jew parzjalment mill-istituzzjoni; billi f'każ wieħed (2 %) l-Uffiċċju tal-Ombudsman fassal 'Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ li tikkonċerna l-Frontex'; billi n-numru ta' Rapporti Speċjali mressqa mill-Ombudsman huwa medja ta' wieħed fis-sena;

X.  billi r-Rapport Speċjali ppreżentat lill-Parlament kien ir-riżultat ta' inkjesta fuq inizjattiva proprja komprensiva li tikkonċerna l-obbligi tal-Frontex fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u fl-aħħar mill-aħħar kien motivat prinċipalment mir-rispons tal-aġenzija għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-Ombudsman b'rabta mar-rimedju għall-assenza ta' mekkaniżmu ta' appell għal persuni li jfittxu asil;

Y.  billi Rapport Speċjali huwa l-aħħar strument li tirrikorri għalih l-Ombudsman Ewropew biex tindirizza każijiet ta' amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni; billi l-Ombudsman għandha tesplora ulterjorment is-setgħat politiċi tagħha u tiżviluppa l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha;

Z.  billi l-konformità mal-proposti tal-Ombudsman fl-2012 kienet 80 %; billi l-Kummissjoni, li tikkostitwixxi l-ogħla proporzjon tal-inkjesti tal-Ombudsman, kellha rata ta' konformità ta' 84 %; billi, ta' kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jippubblika rendikont komprensiv ta' kif l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu wieġbu għall-proposti tal-Ombudsman għat-titjib tal-amministrazzjoni tal-UE; billi r-rata ta' 20% ta' nuqqas ta' konformità mal-proposti tal-Ombudsman hija theddida serja li tista' twassal għal aktar erożjoni tal-fiduċja taċ-ċittadini fl-effikaċja tal-istituzzjonijiet Ewropej;

AA.  billi l-Kummissjoni Ewropea hija l-istituzzjoni li dwarha l-Ombudsman tirċievi l-ogħla numru ta' ilmenti; billi waħda mill-investigazzjonijiet konklużi fl-2013 kienet relatata mad-dokumenti dwar il-klawżola ta' eżenzjoni tar-Renju Unit b'rabta mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

AB.  billi t-tul medju tal-inkjesti fil-każijiet li ngħalqu mill-Ombudsman fl-2013 kien ta' 13-il xahar; billi 22 % tal-każijiet ngħalqu fi żmien 3 xhur, 37 % fi żmien 3 sa 12-il xahar, 14 % fi żmien 12 sa 18-il xahar, u 27 % wara aktar minn 18-il xahar;

AC.  billi l-baġit tal-Ombudsman fl-2013 kien ta' EUR 9 731 371 u billi t-tabella tal-persunal tal-Ombudsman tikkonsisti f'67 pożizzjoni; billi ż-żamma ta' baġit u riżorsi umani suffiċjenti hija essenzjali biex tiġi żgurata l-effiċjenza tas-servizzi tal-Ombudsman Ewropew u r-rispons rapidu għall-ilmenti taċ-ċittadini;

AD.  billi Emily O’Reilly kienet l-ewwel mara eletta għall-pożizzjoni ta' Ombudsman Ewropew;

1.  Japprova r-rapport annwali għas-sena 2013 ippreżentat mill-Ombudsman Ewropew; jifraħ lil Emily O'Reilly għall-ewwel rapport annwali tagħha bħala Ombudsman u jilqa' l-approċċ tagħha favur iż-żamma ta' relazzjonijiet ta' ħidma u kooperazzjoni pożittivi mal-Parlament, b'mod partikolari mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu; jirrikonoxxi li l-2013 kienet sena ta' tranżizzjoni u li r-rapport annwali fil-biċċa l-kbira tiegħu jkopri l-ħidma ta' Nikiforos Diamandouros, l-Ombudsman Ewropew li temm il-kariga tiegħu, u jfisser l-ammirazzjoni għall-wirt li ħalla warajh;

2.  Jikkommetti ruħu li jerġa' jibda jħaddem il-prattika tal-Parlament li jistieden lill-Ombudsman għas-sessjoni plenarja immedjatament wara li jkun ġie elett/tkun ġiet eletta;

3.  Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-objettiv aħħari ddikjarat mill-Ombudsman il-ġdida, jiġifieri li tgħin biex jissaħħu l-istrutturi u l-istituzzjonijiet tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza fil-livell Ewropew, sabiex tiġi promossa amministrazzjoni tajba għal kull ċittadin u resident tal-UE, u tittejjeb il-kwalità tad-demokrazija fl-Unjoni; itenni r-rwol kruċjali tal-Ombudsman Ewropew li tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini u tgħin biex jitnaqqas id-distakk wiesa' li jeżisti bejnhom u l-istituzzjonijiet tal-UE;

4.  Jenfasizza l-importanza tal-midja soċjali bħala kanal ta' komunikazzjoni, u jħeġġeġ lill-uffiċċju tal-Ombudsman biex jagħmel użu akbar minn tali mezzi bil-għan li jissensibilizza lill-pubbliku dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman, u jippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE; iqis, madankollu, li d-diġitalizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi tal-Ombudsman m'għandhiex twassal għall-esklużjoni ta' ċerti ċittadini li m'għandhomx aċċess għall-internet jew li ma jistgħux jużawh; jistieden lill-Ombudsman tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet ta' dawn iċ-ċittadini, sabiex kull ċittadin tal-UE jingħata garanzija ta' aċċess ugwali għas-servizzi tal-Ombudsman u b'hekk ikun jista' jagħmel użu sħiħ minnhom;

5.  Jinnota li r-rapport annwali tal-Ombudsman ingħata sura ġdida għall-2013 u li, flimkien mal-verżjoni stampata tradizzjonali, hemm disponibbli wkoll verżjoni interattiva li tista' titniżżel mill-internet f'format e-book; jinnota wkoll li r-rapport inqasam f'żewġ taqsimiet: taqsima waħda hija test ta' referenza li jista' jinqara faċilment u li jippreżenta l-aktar fatti u ċifri importanti dwar il-ħidma tal-Ombudsman għall-2013, u t-taqsima l-oħra fiha rendikont dettaljat tal-każijiet ewlenin li ġew investigati mill-Ombudsman fl-2013(2);

6.  Ifaħħar dan l-approċċ ġdid min-naħa tal-Ombudsman, li ġie adottat biex jirrifletti x-xewqa tagħha li lill-istituzzjoni tagħha tagħmilha kemm jista' jkun aċċessibbli u faċli għall-utent; iħeġġeġ lill-partijiet interessati jaqraw it-taqsima dwar l-investigazzjonijiet fil-fond, jiġifieri t-taqsima intitolata: 'L-amministrazzjoni tajba fil-prattika: id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013', u jagħtu widen għall-kunsiderazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman;

7.  Jinnota li fl-2013, l-Istat Membru bl-akbar numru ta' ilmenti kienet Spanja (416), segwita mill-Ġermanja (269), il-Polonja (248) u l-Belġju (153); jinnota li fir-rigward tal-inkjesti li nfetħu għal kull Stat Membru, il-Belġju (53) jinsab fl-ewwel post, segwit mill-Ġermanja (40), l-Italja (39) u Spanja (34);

8.  Jinnota li l-kwistjonijiet marbuta mat-trasparenza għal darba oħra jinsabu fil-quċċata tal-lista tal-inkjesti li ngħalqu tal-Ombudsman (64,3 %) fatt li jirrapreżenta żieda meta mqabbel mal-2012 (52,7 %); jinnota li t-temi ewlenin l-oħra fl-ilmenti kienu kwistjonijiet etiċi, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, il-proġetti ffinanzjati mill-UE, id-drittijiet fundamentali u l-kultura tas-servizz;

9.  Iqis li t-trasparenza, il-ftuħ, l-aċċess għall-informazzjoni, ir-rispett għad-drittijiet taċ-ċittadini u standards etiċi għoljin huma essenzjali biex tinbena u tinżamm il-fiduċja taċ-ċittadini u r-residenti, u l-istituzzjonijiet fis-servizz pubbliku Ewropew; jenfasizza l-fatt li l-fiduċja bejn iċ-ċittadini, ir-residenti u l-istituzzjonijiet hija ta' importanza kbira fis-sitwazzjoni ekonomika diffiċli tal-lum; jaqbel mal-Ombudsman li t-trasparenza hija l-pedament ta' demokrazija avvanzata, li tippermetti li jsir skrutinju tal-attivitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi, li ssir valutazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom u li jinżammu responsabbli ta' dak li jwettqu; jaqbel ukoll li l-ftuħ u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti jagħmlu parti essenzjali mis-sistema ta' kontrolli istituzzjonali; jagħraf id-dritt taċ-ċittadini għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali tagħhom;

10.  Jinnota li r-rakkomandazzjonijiet u r-rimarki ta' kritika mhumiex legalment vinkolanti, iżda jisħaq fuq il-fatt li l-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jużawhom bħala opportunità biex isolvu problema, jitgħallmu lezzjoni għall-futur u jevitaw li jokkorru mill-ġdid każijiet simili ta' amministrazzjoni ħażina; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jikkooperaw bis-sħiħ mal-Ombudsman u jiżguraw konformità sħiħa mar-rakkomandazzjonijiet tagħha, kif ukoll li jagħmlu użu sħiħ minn kummenti kritiċi; ifakkar li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (l-Artikolu 41) tinkludi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

11.  Jinnota li maġġoranza kbira ta' inkjesti li tmexxew mill-Ombudsman tul l-aħħar sena (64,3 %) kienu jikkonċernaw lill-Kummissjoni Ewropea; jirrikonoxxi l-fatt li l-Kummissjoni hija l-istituzzjoni li d-deċiżjonijiet tagħha x'aktarx jolqtu b'mod dirett liċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet u n-negozji tas-soċjetà ċivili; jifhem li l-Kummissjoni, għaldaqstant, hija l-oġġett ewlieni tal-iskrutinju pubbliku; jinnota, bi tħassib, madankollu, li l-proporzjoni ta' lmenti li jirrigwardaw lill-Kummissjoni żdied meta mqabbel mal-2012, meta kien ta' 52,7 %; iħeġġeġ lill-Ombudsman teżamina r-raġunijiet għal din iż-żieda sabiex tgħin fit-titjib tal-amministrazzjoni tal-Kummissjoni u, għaldaqstant, il-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE b'mod ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni rapida biex ittejjeb il-prestazzjoni tagħha bil-għan li tnaqqas in-numru ta' ilmenti kontriha; iqis li l-involviment tal-Kummissjoni f'entitajiet opaki bħat-Trojka ma jiffavorixxix il-promozzjoni tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont fi ħdan l-Unjoni, u lanqas jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà;

12.  Jinnota bi tħassib li l-perċentwal tal-ilmenti li jirrigwardaw l-aġenziji tal-UE kważi rdoppja, minn 12,5 % fl-2012 għal 24 % fl-2013; jissuġġerixxi li l-Ombudsman tindika jekk din iż-żieda kinitx ir-riżultat ta' sensibilizzazzjoni akbar tal-pubbliku fir-rigward tal-proċeduri tal-ilmenti jew jekk hijiex ikkawżata minn fatturi oħra, bħan-nuqqas ta' konformità probabbli ta' aġenziji tal-UE mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman minn snin preċedenti; iħeġġeġ lill-Ombudsman twettaq monitoraġġ tal-iżviluppi li jsiru fl-aġenziji u tagħti rendikont tal-konklużjonijiet fi żmien debitu; jappoġġa l-pjanijiet tal-Ombudsman li tikkomunika ma' diversi aġenziji bil-għan li tenfasizza l-importanza tal-amministrazzjoni tajba, il-ġestjoni tajba tal-ilmenti u kultura ta' servizz;

13.  Bi pjaċir jinnota li l-perċentwal tal-ilmenti li jirrigwardaw lill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) naqas b'aktar minn nofs fl-2013, u niżel minn 16,8 % fl-2012 għal 7,1 % fl-2013; jesprimi l-pjaċir tiegħu wkoll għall-fatt li l-perċentwal tal-ilmenti kontra l-Parlament Ewropew naqas minn 5,2 % fl-2012 għal 4,3 % fl-2013; jirrikonoxxi l-ħidma tal-Ombudsman u l-EPSO fit-tnaqqis tan-numru ta' ilmenti kontra dik l-aġenzija;

14.  Jinnota li fl-2013 l-Ombudsman ippubblika verżjoni ġdida tal-Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jirrispettaw u jimplimentaw bis-sħiħ dan il-kodiċi; jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida tadotta regoli vinkolanti komuni u prinċipji komuni dwar il-proċedura amministrattiva fl-amministrazzjoni tal-UE, u b'mod partikolari tippreżenta abbozz ta' regolament għal dan l-iskop; ifakkar li l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistipula li "Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni";

15.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom billi jżidu l-impenn tagħhom fir-rigward tal-amministrazzjoni tajba u l-prinċipji ta' kultura tas-servizz liċ-ċittadini; jistidinhom jassistu lill-Ombudsman billi jwieġbu minnufih għar-rikjesti tagħha u jikkolaboraw magħha aktar mill-qrib sabiex jitnaqqsu l-iskadenzi fil-proċess ta' inkjesta għall-ilmenti; jappoġġa lill-Ombudsman fl-isforzi tagħha biex tħaffef il-proċess ta' inkjesta u tqassar il-perjodu ta' żmien li jiġi ddedikat għat-tfassil tat-tweġibiet fl-ipproċessar tal-ilmenti bil-għan li jinqdew iċ-ċittadini li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'ħin opportun u b'mod xieraq;

16.  Jinnota li l-konformità ġenerali mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman fl-2012 kienet ta' 80 %, ftit inqas mit-82 % tal-2011; jappoġġa lill-Ombudsman fl-ambizzjoni tagħha biex ittejjeb ir-rata ta' konformità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, biex tagħmel kull sforz ħalli ttejjeb ir-rata ta' konformità tagħha; jinsab imħasseb rigward ir-rata ta' nonkonformità ta' 20 %, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni biex jirrispondu u jirreaġixxu fi żmien raġonevoli għall-kummenti ta' kritika tal-Ombudsman u biex jagħmlu l-isforzi kollha meħtieġa sabiex itejbu r-rata ta' segwitu tagħhom permezz tal-implimentazzjoni fil-pront tar-rakkomandazzjonijiet u l-kummenti ta' kritika tal-Ombudsman; jinsab ħerqan għall-informazzjoni speċifika li se tiġi pprovduta mir-rapport annwali dwar il-konformità fl-2013 li se jiġi ppreżentat mill-Ombudsman;

17.  Jinnota li l-Uffiċċju tal-Ombudsman sab li kien hemm amministrazzjoni ħażina f'10,8 % tal-inkjesti li ngħalqu fl-2013 u li fi 80 % ta' dawn il-każijiet indirizza kummenti kritiċi lill-istituzzjoni kkonċernata; jinnota li fi 18 % tal-każijiet ta' amministrazzjoni ħażina, l-abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman ġew aċċettati għalkollox jew parzjalment mill-istituzzjoni;

18.  Jinnota li l-Uffiċċju tal-Ombudsman bagħat Rapport Speċjali wieħed lill-Parlament dwar l-assenza ta' mekkaniżmu fl-aġenzija Frontex għall-ġestjoni tal-ilmenti b'rabta ma' ksur tad-drittijiet fundamentali li jirriżulta mill-ħidma tal-aġenzija; jinsab kunfidenti li dan ir-Rapport Speċjali se jkun is-suġġett ta' rapport li se jitfassal mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu f'kooperazzjoni mal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu;

19.  Iħeġġeġ lill-Ombudsman japprofondixxi r-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni tiegħu mad-diversi netwerks, b'mod partikolari n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen kif ukoll il-qafas tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; ifakkar fit-talba tal-Parlament li saret fir-Rapport Annwali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għas-sena 2012 għat-twaqqif, min-naħa tal-Parlament, ta' netwerk li jkun iħaddan fih il-kumitati għall-petizzjonijiet fl-Istati Membri, li jista' jkun supplimentari għan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen;

20.  Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu huwa membru sħiħ taż-żewġ netwerks imsemmija hawn fuq; jinnota li fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irrefera 51 ilment lill-Kumitat; iqis li minħabba l-ħidma parallela u xi kultant kumplimentari li jagħmel il-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata kif xieraq f'kull livell tal-amministrazzjoni, aktar riżorsi għandhom jiġu ddedikati għal dan il-kumitat, b'mod analogu għal dawk tal-Ombudsman Ewropew;

21.  Jieħu nota tal-istrateġija l-ġdida tal-Ombudsman 'Lejn l-2019', li hija ffurmata minn tliet pilastri ewlenin indikati mill-kliem Impatt, Relevanza u Viżibilità; jifhem li l-Ombudsman biħsiebha tagħmel impatt akbar billi twettaq investigazzjonijiet strateġiċi fi problemi sistemiċi, li hija tixtieq issaħħaħ ir-rwol tagħha billi tikkontribwixxi f'dibattiti ewlenin tal-UE, u li biħsiebha żżid il-viżibilità tagħha billi ttejjeb il-ħidma tagħha biex tilħaq il-partijiet ikkonċernati u tiġbed l-attenzjoni għall-każijiet importanti;

22.   Iħeġġeġ lill-Ombudsman tkompli bl-isforzi tagħha biex ittejjeb il-kanali ta' komunikazzjoni u tibni fuq il-ħidma mwettqa fil-qafas tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013, kif ukoll ittejjeb is-servizz ta' għoti tal-informazzjoni liċ-ċittadini Ewropej sabiex ikunu informati kif suppost dwar is-servizzi u l-isfera tar-responsabbiltà tal-Ombudsman;

23.  Itenni l-importanza tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej bħala għodda ġdida li tippermetti l-involviment dirett taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-preparazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea;

24.  Jilqa' għadd ta' investigazzjonijiet importanti varati mill-Ombudsman, bħalma huma l-inkjesti dwar in-nuqqas ta' trasparenza fin-negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), l-iżvelar ta' informazzjoni protetta (il-whistleblowing) fl-istituzzjonijiet tal-UE, in-nuqqas ta' trasparenza fil-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni, każijiet ta' 'revolving door' u ta' kunflitt ta' interessi, drittijiet fundamentali fil-politika ta' koeżjoni u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej; jistenna b'ħerqa s-sejbiet ta' dawn l-inkjesti;

25.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jippubblika d-direttivi ta' negozjati tal-UE għan-negozjati tat-TTIP li għaddejjin bejn l-UE u l-Istati Uniti; jilqa' bl-istess mod id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippubblika aktar testi dwar in-negozjati tal-UE u tippermetti aċċess usa' għal dokumenti oħra fil-kuntest tan-negozjati TTIP; iqis li t-twettiq ta' monitoraġġ mill-qrib tat-trasparenza fin-negozjati TTIP saħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman bħala gwardjana tat-trasparenza tal-UE; jappoġġa t-talba tal-Ombudsman għall-adozzjoni min-naħa tal-istuzzjonijiet Ewropej ta' approċċ ta' politika ta' trasparenza u kampanja ta' informazzjoni dwar it-TTIP; jieħu l-impenn li jibni fuq l-eżiti tal-konsultazzjoni dwar it-trasparenza fit-TTIP, b'mod partikolari billi jikkunsidra l-petizzjonijiet li rċieva b'rabta ma' din il-kwistjoni, speċjalment fid-dawl tal-impatt li jistgħu jkollhom it-TTIP u negozjati dwar il-kummerċ oħra fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini Ewropej;

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri kif ukoll lill-Ombudsmen tal-Istati Membri jew lill-entitajiet kompetenti simili.

(1) ĠU L 113, 4.5.1994, p. 15.
(2) http://www.ombudsman.europa.eu/mt/activities/annualreports.faces

Avviż legali - Politika tal-privatezza